Chyby v přípravě na dražbu

Chyby v přípravě na dražbu

Pro účast na dražbě je třeba, udělat předem několik administrativních kroků. Přinášíme vám nejčastější chyby, kterých je třeba se v průběhu těchto kroků vyvarovat. Tyto chyby jsou velice podobné a často se opakují.     

Včasná registrace

Elektronické dražba probíhá na internetovém portále. Každý portál má svůj vlastní interní postup registrace. Obecně se setkáte s těmito kroky v průběhu registračního procesu.  

 

Postup registrace na dražbu je následující:

  • registrace na dražebním portále
  • ověření totožnosti dražebníkem
  • přihlášení na dražbu
  • složení dražební jistoty

Podmínkou přihlášení do dražby, je již schválená registrace a aktivace účtu v dražebním portálu.  K tomu je, ale nutné se registrovat a doručit ověřené dokumenty dražebníkovi. To může zabrat určitou dobu. Pokud tedy necháte vše na poslední chvíli, nemusíte dražbu stihnout a připravíte se tím o možnost koupit příslušný předmět zájmu.

Termíny

Zájemci často nechávají úhradu dražební jistoty až na poslední chvíli. Tak promarní termín a nemůžou se dražby zúčastnit. Navíc u bankovních převodů dochází ke zpoždění díky trvajícímu převodu mezi různými ústavy. Je-li tedy dražba následující den v 10:00 a vy zjistíte večer, že jste nesložili peníze, máte problém. Nezachrání Vás ani expresní platba, jejíž připsání většina bank garantuje do druhého dne např. do 13:00. Jedinou variantou je vložit hned ráno peníze na účet dražebníka.

Zmeškání dražby

Poměrně hodně lidí zapomene na dražbu, na kterou se přihlásili. Je proto nutné termíny pečlivě psát do kalendářů, mobilů, poznámek. Elektronickou dražbu dnes už zvládnete z tabletu nebo mobilního zařízení, nicméně se doporučuje být u notebooku nebo počítače. To platí zejména z důvodu někdy odlišné funkčnosti prohlížečů a dražebního systému, hlídání času do konce příhozu atd. Proto je důležité funkčnost a uživatelské prostředí otestovat a tím se vyhnete případným nepříjemným překvapením. Přihlásit se většinou můžete až v průběhu dražby, zjistit aktuální cenu a případě zájmu se připojit.

Faktické chyby

Součástí registrace na dražebním portále je vyplnění registračního formuláře. Vždy vás potřebuje dražebník identifikovat jako osobu, získat na vás kontakty a dále musí vědět, kdo bude dražitelem. Tedy zda do dražby vstupujete jako fyzická osoba, právnická osoba. Je třeba pravdivě uvádět všechny požadované informace. V případě chyb nebo nepravdivých informací může být, vaše účast na dražbu zamítnuta.

Chybějící dokumenty

Většina dražebních portálů po registraci čeká na zaslání smluvních dokumentů (poštou, emailem). Pověřený pracovník po převzetí dokumenty zkontroluje a je-li vše v pořádku, aktivuje vám účet. Poté se již můžete, přihlásit do dražby. Typickou chybou je nedodání potřebné přílohy. U právnických osob je vyžadován i výpis z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce. Chcete-li kupovat předmět dražby jako manželé, měla by být přiložena i plná moc druhého z manželů. Případně je nutné registrovat oba účastníky.