Po dražbě

Podrobné informace po dražbě...

Po dražbě

Po ukončení dražby budete kontaktování  licitátorem na Vašem tel. čísle ...

Co následuje bezprostředně po vydražení

Bezprostředně po dražbě, Vás bude kontaktovat licitátor a podá Vám podrobné informace o dalším postupu, jako o podpisu kupní smlouvy, místě předání vozidla, informace o pojištění a podobně. Případně Vám bude zaslán informační email, ve kterém bude další postup popsán. Po dražbě bude také vyhotoven, ze strany dražebníka, Protokol o dražbě. Jedná se o záznam, kde budou uvedeny informace o proběhlé dražbě a primárně označení vítěze dražby a dosažené ceny. Tento protokol bude vydražiteli zaslán emailem.

Jak je to s termíny doplacení ceny dosaženou vydražením?

Způsob úhrady ceny dosažené vydražením je popsán v dokumentu Smlouva o smlouvě budoucí kupní. Lze také využít financování leasingem/ úvěrem. Nedodržení termínů může vést až ke zmaření dražby a propadnutí dražební jistoty.  

Po úhradě ceny dosažené dražbou

Nabytí vlastnictví příklepem nebo po zápisu do registru vozidel?

Ve smluvní dokumentaci je vždy uvedeno, jakým způsobem k nabytí vlastnického práva dojde. Standardně je to zaplacením vydražené částky na účet vlastníka vozidla.

Registr vozidel / Převod vlastnických práv

Oprávněné osoby

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako dosavadní vlastník vozidla, nový vlastník a nový provozovatel u převodu vlastnického práva k vozidlu. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla

Lhůty a poplatky

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se vyřizuje na počkání. Správní poplatek je 800 Kč.

Doklady k převodu

Tyto doklady jsou nutné pro změnu vlastnictví.

Vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Technický průkaz vozidla

Osvědčení o registraci vozidla (ORV)

Protokol o evidenční kontrole, který není starší než 14 dní

Platná zelená karta (zákonné pojištění)

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu

Předání předmětu dražby

Předání vozidla

Předání vydraženého automobilu proběhne dle předávacího protokolu v místě lokality vozu. Za předchozího splnění všech podmínek smlouvy (úhrada vydražené částky).